Ασφάλεια | Προσωπικά Δεδομένα

Οίων & Αρίων > Ασφάλεια | Προσωπικά Δεδομένα

Η σελίδα είναι σύννομη με τον νέο νόμο περί προσωπικών δεδομένων (GDPR) παρέχοντας την ανάλογη ασφάλεια. Οι αναρτήσεις υλικού πολυμέσων γίνονται μετά από ανάλογη έγκριση.

Το προσωπικό του σχολείου έχει επιμορφωθεί σχετικά με την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Το σχολείο διαθέτει  την τεχνογνωσία και τα μέσα για την ασφάλεια των έντυπων και ηλεκτρονικών πληροφοριών.