Εγγραφές Συμβάσεις

Οίων & Αρίων > Εγγραφές Συμβάσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το σχολείο δεν έχει συνάψει σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Το σχολείο δεν έχει συνάψει σύμβαση με το ταμείο της Εθνικής Τράπεζας.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο σχολείο είναι ο εμβολιασμός του μαθητή.

Οι ενημερώσεις γίνονται μόνο μετά από ραντεβού πρωινές η απογευματινές ώρες στον χώρο του σχολείου. Ο γονιός πρέπει να έχει στη διάθεσή του περίπου δύο ώρες για μια πλήρη ενημέρωση. Στην περίπτωση που πρέπει να είναι και το μωρό μαζί καλό θα είναι να το απασχολεί ο ένας γονιός  ώστε να γίνει σωστά η ενημέρωση.