Οι στόχοι μας

Οίων & Αρίων > Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Επιδιωξή μας είναι να καλλιεργήσουμε ολόπλευρα την παιδική προσωπικότητα στοχεύοντας στη σωματική,συναισθηματική νοητική και κοινωνική ανάπτυξη της.

Ο κάθε μαθητής μας είναι ξεχωριστός και αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος μας,ώστε να μάθει να ζει θετικά και ανεξάρτητα,να αναπτύσει την αυτοεκτίμησή του,να ανακαλύπτει τις ατομικές του ικανότητες αλλά και να εκτιμά την αξία της συνεργασίας,να συνειδητοποιεί τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητά του.